yüreğinizin şiir adresi !
...ben edebiyattan ibaretim...KAFKA

MÜTEREDDİT YÜREĞİMİN ARTÇISI

Gülüm Çamlısoy
Şiirler » MÜTEREDDİT YÜREĞİMİN ARTÇISI

Hüznün minvalinde sektiğimden fazlası içime ekilesi turuncu bir sabahı da çok görmesin hani bana insan ırkı ve yüce Tanrı.

Makûs talihin perde arkası

Elbet sıska kalemim cılız bacaklarında kalmasa da derman en çok da sökün etti mi ilham yazılası ilk ve son ferman…

 

 

 

 

Renklerden müzmin beyazın isyanı

Mukadderat tecelli ettiği kadar

Müdavimi yorgun yokuşların

Sözcüklerin estirdiği rüzgâr

Bazen elem bazen hüzün dolu kader

İmla hatasına da saplandı mı kalem…

Düş takviminden kopan bir yaprak daha

Mütereddit yüreğimin artçısı…

 

Bakracı zamanın

Müptelası yağmalanan kelamın

Gök kubbede saklı sedir

Yerküre ise çoktan yerle yeksan

Araf’ta salınası kalem ve kabir

Bir göğün maşuku

Yerkürenin endamı

Kayda değer hangi zaferse babadan kalan

 

Yangının müridi

Seyyah yüreğin kıblesinde saklı

Soyuttan bir günce somut bellemek adına

Yazılası şiir ve güfte ve nice hikâye

Eşrafın isyanı

Şairin reveransı

Riayet ettiği kadar kaderine

 

Soykırım

İz düşüm

Revnak hecelerden firar eden

Kürediği nice hayal ve hadis

Ruhunda saklı hutbeler

Sancılı bir doğum

Bazense verilen o mola

Ve işte her sus payı söylemde saklı değişmeyen rota

Nokta kadar değeri de yok iken deli gönlün

Üç noktalı aşklara kanat açar günbegün

 

Öğretiler

Öğütler ve dilekler

Kaputu yok iken yüreğin

Nidalar eşlik eder iklime

İkilem dolu bir zihin

Sayfalar alırken zehrini düşünen beynin

İçine düşülesi mutlak hatıralar…

 

Gülüm Çamlısoy

(0)

Henüz yorum yapılmamıştır.